Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

[SOFTECH APTECH Đà Nẵng] Giảng Viên Lập Trình

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 2 - 3 Years
Salary Negotiable
Industry Education /Training
Deadline to Apply 30/07/2022
Share Facebook Linkedin Twitter Save to my jobs

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Giảng dạy các khóa học về tin học và lập trình

- Theo dõi học viên, tư vấn cho học viên phương pháp học tập hiệu quả.

- Hướng dẫn chấm đồ án cuối khóa.

- Phối hợp với học viên trong quá trình giảng dạy.

- Theo dõi, bảo quản cơ sở vật chất trong văn phòng bao gồm tài liệu học, bài làm của học viên, văn phòng phẩm, và các thiết bị điện tử khác.

- Sắp xếp tài liệu học và thực hiện các công việc hành chính khác của phòng.

- Địa điểm làm việc: SOFTECH APTECH Đà Nẵng

Job Requirement

Yêu cầu bằng cấp & kinh nghiệm:
1. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT loại khá, giỏi.
2. Yêu cầu tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc hoặc giảng dạy, (từng là học viên Lập trình viên quốc tế APTECH là lợi thế).

Yêu cầu chuyên môn:
- Đọc, hiểu tài liệu Tiếng Anh chuyên ngành.
- Có kiến thức về CSDL SQL.
- Có kiến thức về HTML, CSS, JAVASCRIPT, JQUERY

1. Đối với giảng viên java:
- Thành thạo ngôn ngữ lập trình Java
- Có kiến thức phát triển ứng dụng với JSP, Servlet, SpingMVC, Hibernate.

2. Đối với giảng viên .net
- Thành thạo ngôn ngữ lập trình C#
- Có kiến thức phát triển ứng dụng với Winforms, ASP.NET MVC, Entity Framework.

People also viewed

AMES Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.